عزیز دل مادر ،تو بهترین هدیه ای بعد از یازده سال صبوری .دوستت دارم تا ابد👩‍👦💜💜💜💜💜

نمیدونم تو این چند سال گذشته چطور مادری بودم ولی میخوام همیشه برای تو بهترین باشم 😘😘