وسایل الا همه زیبا و کاربردی هستن، من ست خواب،کوله پشتی، آغوشگیر،قنداق،شال آغوشی و عروسک خواب رو از الا گرفتم و خیلی راضیم😍

مامان خیلی خوابش میومد و تو اصلا نمیذاشتی مامان بخوابه😂 دست به دامن شال آغوشی و عروسک خواب الا شدم که شاید بخوابی