خیلی خوشحالم که تشک لبه دار الا رو برای دخترم خریدم عالیه هم محافظ خوبیه راحت میتونم بذارمش کنار توش بازی کنه بدون نگرانی ازاینکه پسرکوچیکم اشتیاهی روش نیفته نسبت به مشابهش تو بازار قشنگ تره کیفیتشم عالیه تو ماشین انداختم هم هیچیش نشد رنگشم تغییر نکرد عکس روز اول دخترم و چهارماهگیشو میذارم ببینید هیچ فرقی نکرده ممنون از تیم الا

دوستت دارم دخترقشنگم امیدوارم به همون راحتی که تو تشک الا میخوابی بعدهاهم ارامش داشته باشی و از زندگیت لذت ببری حیف که زمانی که داداشت دنیااومد الا نبود یا من نمیشناختم😊 هردوتونو عاشقانه دوست دارم