میخوام بگم از لحظه لحظه مادر بودنتون لذت ببرین بچه ها خیلی زود بزرگ میشن ، هرچی میتونین بغلشون کنین و ببوسینشون❤️❤️❤️ مرسی تیم خوب الا🙏

ده سال دیگه، بیست سال دیگه، هرچقدر زنده باشم، هر روز و هر لحظه میگم چقدر خوبه داریمت❤️چقدر خوبه هستی😇 دنیای مامان و بابایی پسرم😍 خدا رو شکر واسه داشتنت👪💖