من همه ی سرویس خواب یونامو از الا گرفتم😍بارها و بارها شستمش و هنوز بعد از ۳ ماه مثل روز اولشه❤ من و پسرم از الا ممنونیم ❤😍

دوس دارم ۱۰ سال دیگه به پسرم بگم داشتنت این روزها آرزوی ۱۰ سال پیشم بود 😍❤